Wykaz sędziów orzekających

Wykaz sędziów orzekających

 

Wydział I Cywilny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Mariusz Grążawski                           podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Katarzyna Steffek                            podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Piotr Gregorczuk                            podział czynności

SSR  Anetta Maćkowiak                          podział czynności

SSR  Jakub Pisarek                                 podział czynności

SSR  Beata Słapa-Paciorek                      podział czynności

SSR  Natalia Stryczek                             podział czynności

 

Referendarze:

RSR Aneta Borgosz                                podział czynności

RSR Karol Sala                                      podział czynności

 

Wydział II Cywilny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Krzysztof Pabiś                               podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Jarosław Klimczak                           podział czynności

SSR  Marcin Kowrygo                              podział czynności

 

Referendarze:

RSR Alicja Markowska                             podział czynności

 

Wydział III Karny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Jarosław Steciuk                             podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Aldona Borowska                            podział czynności

Kierownik Sekcji Wykonawczej:

SSR  Gabriela Skwarczyńska                    podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Paweł Kudelski                                podział czynności

SSR  Radosław Molenda                          podział czynności

SSR  Wojciech Salamon                           podział czynności

SSR  Krzysztof Swadźba                          podział czynności

SSR  Kamila Szeląg-Krupa                        podział czynności

SSR  Ewa Śmietańska                              długotrwała nieobecność w pracy

 

Referendarze:

RSR Barbara Barut-Skupień                      podział czynności

 

Wydział IV Rodzinny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Bernadetta Szaton                          podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Anna Nitkowska-Sajdak                   podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Bogdan Fibinger                             podział czynności

SSR  Anna Grochowicz                            podział czynności

SSR  Anna Jachym                                  podział czynności

SSR  Ewa Miś                                         podział czynności

SSR  Beata Wawryków                            podział czynności

 

Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący wydziału:

SSR  Mariola Adamiec-Witek                   podział czynności

 

Sędziowie

SSR  Anna Mamorska-Kurek                   podział czynności

 

Wydział VI Gospodarczy

Przewodniczący wydziału:

SSR  Bernadeta Różańska                     podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Artur Filas                                    podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Beata Faruga-Trzopek                   podział czynności

SSR  Piotr Gawlas                                 podział czynności

SSR  Piotr Knapik                                 podział czynności

SSR  Ewa Lipińska                                podział czynności

SSR  Paweł Mazur                                podział czynności

SSR  Marcin Nocoń                               podział czynności

SSR  Mirosława Huczek                         podział czynności

SSR  Magdalena Rubys                         podział czynności

 

ASR Paweł Szupina                              podział czynności

 

Referendarze:

RSR Mariusz Białczak                           podział czynności

RSR Łukasz Kubiczek                           podział czynności

 

Wydział VII Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący wydziału:

RSR Agnieszka Bylok                             podział czynności

 

Referendarze:

RSR Anna Jagiełka-Gregorczuk               podział czynności

RSR Patrycja Kowalska                          podział czynności

RSR Maciej Szczurek                             podział czynności

RSR Jolanta Szpak-Kropacz                    podział czynności

RSR Krzysztof Wojtowicz                       podział czynności

RSR Patrycja Cembala-Wanot                długotrwała nieobecność w pracy

RSR Magdalena Poznańska                    podział czynności

 

Wydział VIII KRS

Przewodniczący wydziału:

SSR  Piotr Gawlas                                 podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

RSR Piotr Krzyżowski                            podział czynności

 

Referendarze:

RSR Rafał Cader                                  podział czynności

RSR Dagmara Krzak                             podział czynności

RSR Dorota Mozgała-Pasowicz              podział czynności

RSR Marcin Podalak                             podział czynności

RSR Lida Sikora                                   podział czynności

 

Wydział IX Karny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Adam Kanafek                             podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Agnieszka Żarow                          podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Marzena Gregorczyk                     podział czynności

SSR  Beata Hajduga                             podział czynności

SSR  Agata Kruczek                              podział czynności

SSR  Monika Kruczek                            delegacja do Ministerstwa Sprawiedliwości

SSR  Monika Lisowska-Skoczylas            podział czynności

SSR  Edyta Mazur                                 podział czynności

 

ASR Karolina Zoń                                 podział czynności

 

Wydział X Cywilny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Artur Węgrzyn                              podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Ilona Damek                                podział czynności

SSR  Aleksander Kierczak                      długotrwała nieobecność w pracy

SSR  Magdalena Młodzikowska              podział czynności

 

ASR Katarzyna Dzeciuchowicz-Cieśla      podział czynności

 

Referendarze:

RSR Adrian Kapica                               podział czynności

RSR Marek Wójtowicz                          podział czynności

Drukuj informację