Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta


Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej działa od 14  lutego 2011 roku.

Punkt usytuowany jest w holu głównym budynku Sądu, na parterze w pokoju nr 3, przy wejściu od ulicy Mickiewicza 22.

Dane kontaktowe:

 

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej

ul.Mickiewicza 22

43- 300 Bielsko – Biała

tel. 33 4997 826

 

email: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć Interesantów:

 

poniedziałek 7.30 – 18.00

wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów  wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego poprzez ułatwienie w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw  bez konieczności udawania się do sekretariatów, w szczególności Wydziałów: I Cywilnego, II Cywilnego i IV Rodzinnego.

Biuro Obsługi Interesantów jest połączone z Biurem podawczym Sądu, co umożliwia dokonanie wstępnej kontroli składanej korespondencji i eliminowanie niekompletnych oraz źle skierowanych pism procesowych.

Punkt Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych. Udzielaniem pomocy prawnej zajmują się adwokaci i radcy prawni.

 

Zakres zadań :
 • informowanie o funkcjonujących wydziałach Sądu oraz ich zakresie działania ( właściwość miejscowa i rzeczowa ),
 • informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz innych komórkach organizacyjnych Sądu,
 • informowanie o właściwości sądów wszystkich instancji,
 • informowanie o siedzibach innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 • udostępnianie list : kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych, komorniczych, tłumaczy przysięgłych, mediatorów, lekarzy sądowych,
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,
 • informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych, sposobach ich uiszczania wraz z podawaniem konta Sądu,
 • informowanie interesantów o ich prawach i obowiązkach – jako strona, pokrzywdzony bądź świadek,
 • informowanie o terminach i miejscach rozpraw, posiedzeń oraz zakończeniu sprawy,
 • kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 • informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia oraz procedurze z tym związanej,
 • udostępnianie formularzy urzędowych np. w postępowaniu cywilnym uproszczonym, oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
 • udostępnianie adresów, numerów telefonów niektórych instytucji pozasądowych, np. Urząd Wojewódzki, Miejski, Starostwo, prokuratury, komendy policji, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich itp.,
 • udostępnianie wzorów najbardziej typowych pism sądowych,
 • informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową,
Drukuj informację