Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie VI GUp 74/17 lik, zamieszczono 23.05.2018

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego CM CNC sp. z o.o. w Bielsku - Białej sygn. akt GUp 74/17 lik zawiadamia, iż została sporządzona II uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie II Ns 850/16 z 21.05.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 850/16 z wniosku Zenona Dobiji i Jolanty Michalec Dobiji o ustanowienie drogi koniecznej w trakcie której ustalono, iż jeden z wariantów drogi służebnej przebiega po dz. 4319/3, która odpowiada pgr 311/18 z KW BB1B/00012118/4, (powstałej w wyniku podziałów pgr 311/15), gdzie wpisani są jako właściciele nieżyjący Anna Kocurowa (Kocur), Teresa Urbanik (Urbanikowa), Piotr Urbanik, Anna Kubala, Michał Kubala, Julia Kubala, Elżbieta Konior, Tomasz Konior, Elżbieta Czaniecka, Anna Kufel oraz po dz. 4319/4, która odpowiada pgr 316/11 z KW BB1B/00033738/9, gdzie wpisana jest jako właściciel nieżyjąca Aniela Pietraszko.

Ogłoszenie II Ns 1859/17 z 14.05.2018r. , zamieszczono 21.05.2018

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 do sygn. akt II Ns 1859/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Jerzego Strzelczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Karolu Bronikowskim synu Józefa i Marii, ostatnio zamieszkałym w Bielsku-Białej ul. Szarych Szeregów 8, zmarłym 7 kwietnia 2015 r. Bielsku-Białej.

Zarzadzenie II Ns 1859/17, zamieszczono 21.05.2018

SSR w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny

w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

zarządza:

Zarzadzenie II Ns 622/18, zamieszczono 21.05.2018

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny

w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej

zarządza: