Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny

Adres: ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała

Kierownik Oddziału

Barbara Potempa pok. nr 11;

Czas pracy Oddziału:

poniedziałki 7 30 – 18 00

od wtorku do piątku  7 30 – 15 30

Tel. 33 4997 801 ,802

Fax: 33 4997 801

 

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą:

 • sprawy organizacyjne Sądu Rejonowego;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Rejonowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • nadzór nad sprawami kadrowym;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie sekretariatów Prezesa i Wiceprezesów Sądu;
 • sprawy ławników;
 • nadzór nad Biurem Podawczym;
 • nadzór nad Archiwum Zakładowym
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestepczości

W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje:

 • Sekcja Informatyczna
 • Biuro Obsługi Interesanta – opisane odrębnie;
Drukuj informację