Wykaz sędziów orzekających

Wykaz sędziów orzekających

 

Wydział I Cywilny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Mariusz Grążawski                           podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Katarzyna Steffek                            podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Joanna Banaś - Paluch                     podział czynności

SSR  Jakub Pisarek                                 podział czynności

SSR  Piotr Gregorczuk                             podział czynności

SSR  Beata Słapa-Paciorek                       podział czynności

SSR  Anetta Maćkowiak                           podział czynności

SSR  Natalia Stryczek                              długotrwała nieobecność w pracy

 

Wydział II Cywilny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Krzysztof Pabiś                               podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Jarosław Klimczak                           podział czynności

SSR  Marcin Kowrygo                              podział czynności

 

Wydział III Karny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Jarosław Steciuk                             podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Aldona Borowska                            podział czynności

Kierownik Sekcji Wykonawczej:

SSR  Gabriela Skwarczyńska                    podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Krzysztof Swadźba                          podział czynności

SSR  Radosław Molenda                          podział czynności

SSR  Wojciech Salamon                           podział czynności

SSR  Kamila Szeląg-Krupa                        podział czynności

SSR  Ewa Śmietańska                             długotrwała nieobecność w pracy

SSR  Paweł Kudelski                                podział czynności

 

Wydział IV Rodzinny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Bernadetta Szaton                          podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Anna Nitkowska-Sajdak                   podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Anna Grochowicz                            podział czynności

SSR  Ewa Miś                                        podział czynności

SSR  Bogdan Fibinger                             podział czynności

SSR  Anna Jachym                                 podział czynności

SSR  Beata Wawryków                            podział czynności

 

 

Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący wydziału:

SSR  Mariola Adamiec-Witek                   podział czynności

 

Sędziowie

SSR  Anna Mamorska-Kurek                   podział czynności

 

Wydział VI Gospodarczy

Przewodniczący wydziału:

SSR  Bernadeta Różańska                      podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Artur Filas                                    podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Piotr Gawlas                                 podział czynności

SSR  Piotr Knapik                                 podział czynności

SSR  Ewa Lipińska                                podział czynności

SSR  Paweł Mazur                                podział czynności

SSR  Beata Faruga-Trzopek                   podział czynności

SSR  Marcin Nocoń                               długotrwała nieobecność w pracy

SSR  Magdalena Rubys                          podział czynności

 

Wydział VII Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący wydziału:

SSR  Mirosława Huczek                         podział czynności

 

Wydział VIII KRS

Przewodniczący wydziału:

SSR  Maria Kamińska                            podział czynności

 

Wydział IX Karny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Adam Kanafek                              podział czynności

Zastępca Przewodniczącego wydziału:

SSR  Agnieszka Żarow                          podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Beata Hajduga                             podział czynności

SSR  Marzena Gregorczyk                     podział czynności

SSR  Monika Kruczek                           delegacja do Ministerstwa Sprawiedliwości

SSR  Edyta Mazur                                podział czynności

SSR  Monika Lisowska-Skoczylas            podział czynności

SSR  Agata Kruczek                              podział czynności

 

Wydział X Cywilny

Przewodniczący wydziału:

SSR  Artur Węgrzyn                              podział czynności

 

Sędziowie:

SSR  Aleksander Kierczak                      podział czynności

SSR  Magdalena Młodzikowska              podział czynności

SSR  Ilona Damek                                podział czynności

Drukuj informację