Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie II Ns 186/18, zamieszczono 14.03.2018r.

Przewodniczący SSR Krzysztof Pabiś

w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018 r. w Bielsku-Białej na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Małgorzaty Gruszki

o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Janie Gruszka zm. 6.12.2017r.

zarządza:

Ogłoszenie VI GUp 47/17 „of", zamieszczono 14.03.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Ryszarda Cal osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 47/17 „of" zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie II Ns 2134/17 z 01.03.2018r. zamieszcono 13.03.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2134/17 z wniosku Stanisława Górnego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Wilkowicach, składającej się z działki 1134/3 o pow. 0,0243ha, dla której nie założono księgi wieczystej.

Ogłoszenie VI GUp 50/17 „of", zamieszczono 12.03.2018r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jadwigi Dzimira - Dadak osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 50/17 „of" zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie II Ns 1433/17, zamiesczono 3.03.2018r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1433/17 z wniosku Zbigniewa Szołtysek o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości ...