Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie II Ns 1881/15 ogłoszono 20.06.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa z urzędu o sygn. akt II Ns 1881/15 o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po Janie Januszu Potempa, synu Jana i Stefanii, zmarłym 22 listopada 2006 r. w Bielsku-Białej i tam ostatnio zamieszkałym.

Ogłoszenie II Ns 1042/11 ogłoszono 20.06.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1042/11 z wniosku Magdaleny Wysockiej o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Ogłoszenie II Ns 543/17 ogłoszono 20.06.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 543/17 z wniosku Piotra Weller o zasiedzenie nieruchomości położonej w Bielsku-Białej stanowiącej dz. 736/5 obj. lwh 580 gm. kat. Kamienica.

Ogłoszenie II Ns 3380/16 z 31.05.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 3380/16 z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Reginie Wieteska z domu Luszczak, córce Jana i Stanisławy, zmarłej 21 lutego 2016r. w Bielsku-Białej i tam ostatnio zamieszkałej.

Ogłoszenie II Ns 2979/16 z 13.05.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 2979/16 z wniosku Gminy Bielsko-Biała – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Bolesławie Kubica, synu Józefa i Katarzyny, zmarłym 18 czerwca 2015r.  w Bystrej, a ostatnio zamieszkałym w Bielsku-Białej.

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |