Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Aktualności

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesanta będzie nieczynne w dniach od 25 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r. Informacje będą udzielane przez kierowników Sekretariatów Wydziałów. W tym okresie nie będzie możliwe uzyskanie odpowiedzi na e-maile kierowane do Sądu na adres informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl, ani na korespondencję kierowaną za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego.

Ogłoszenie Wydziału X Cywilnego 2

XNs 86/13

 

Ogłoszenie

 

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny informuje że w sprawie z wniosku Zofii Kyrcz przy uczestnictwie Janusza Stachury o zezwolenie do złożenia depozytu sądowego zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych) z tytułu zobowiązania wynikającego z postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej sygn. akt. II NS 1291/12 w przedmiocie wynagrodzenia dla Janusza Stachury za ustanowienie służebności drogi koniecznej - przy czym wypłata nastąpi na rzecz uprawnionego.

Ogłoszenie Wydziału X Cywilnego

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny informuje, że w sprawie z wniosku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 996,42 (dziewięćset dziewiędziesiąt sześć złotych 42/100) po zmarłym Ryszardzie Gębala ostanio zamieszkałym w Libiążu ul. Obiegowa 1 z zastrzeżeniem, że depozyt maoże być wypłacony spadkobiercom lub innym upoważnionym na ich wniosek.

Najczęściej czytane

Wydziały

I Wydział Cywilny II Wydział Cywilny III Wydział Karny IV Wydział Rodzinny i Nieletnich V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych VI Wydział Gospodarczy VII Wydział Ksiąg [...]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych,oraz ustalenia ich siedzib i obszarów [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
ul. Mickiewicza 22
43-300 Bielsko-Biała
Centrala: 33 499 78 00 fax 33 499 78 01

Biuro Obsługi Interesanta

33 499 78 26email: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

Konta Bankowe

Jednostka Nadrzędna